Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Goraju

Logo - Urząd Miejski w Goraju

Urząd Miejski w Goraju - informacje

Dane teleadresowe

Adres
Bednarska 1
23-450 Goraj
Powiat biłgorajski
Telefon
(84) 68-58-002
(84) 68-58-297
(84) 68-58-036
(84) 68-58-054
Fax
(84) 68-58-118
E-mail

Strona internetowa
Numer konta
71 9602 0007 2000 0198 2000 0001
Opłata za odpady komunalne: 68 9602 0007 2000 0198 2000 0055
Opłata za podatek i wodę oraz inne: 71 9602 0007 2000 0198 2000 0001
NIP
918-20-85-158
REGON
950369209

Opis mapy

Dodatkowe informacje

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GORAJ!!!

Uprzejmie informuję o możliwości załatwiania spraw w nw. formach:

  • pisemnie, poprzez dostarczenie pisma do sekretariatu lub przesłanie pocztą tradycyjną
  • elektronicznie, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: 04cssno76i/skrytka znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, lub e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
  • telefonicznie, pod numerami telefonów: Sekretariat - 84/6858002 oraz 84/6858036; Urząd Stanu Cywilnego - 84/6858026

 

Burmistrz
/-/ Antoni Łukasik

 

 

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30

Lista numerów telefonów wewnętrznych oraz adresów e-mail:

 

Od dnia 5 marca 2018 roku ulegają zmianie godziny urzędowania Kasy w Urzędzie Miejskiego w Goraju:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: od godz. 8:00 do godz. 12:00

Bez prowizji bankowej wpłaty do Urzędu można dokonywać w Banku Spółdzielczym
Oddział w Goraju, ul. Rynek 600 - lecia Nr 8.

 

Lista numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Goraju
  pokój nr tel.* tel. bezpośredni
Sekretariat
Burmistrz – Antoni Łukasik e-mail: burmistrz@goraj.eurzad.eu 1 011  
Sekretarz – Zenon Głowala e-mail: sekretarz@goraj.eurzad.eu 3 031  
Sekretariat - Mariola Oleszczuk e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu 2 021 846858002
846858036
846858054
846858297
Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Kapica e-mail: rada@goraj.eurzad.eu 5 051  
Referat Finansowy
Skarbnik Gminy - Dorota Hawryło e-mail:goraj@lu.jst.net.pl / skarbnik@goraj.eurzad.eu 8 081 846858037
Monika Stańczyk e-mail:podatki1@goraj.eurzad.eu 7 071 846858022
Małgorzata Łukaszczyk e-mail:podatki2@goraj.eurzad.eu 072
Iwona Korgul-Marek e-mail: ksiegowosc@goraj.eurzad.eu 10 101 846858023
Tomasz Gąska e-mail: place@goraj.eurzad.eu 102
Katarzyna Chorębała e-mail: kasa@goraj.eurzad.eu 9 091  
Celina Klenk e-mail: ksiegowosc_jednostek@goraj.eurzad.eu 14 141  
Referat Ogólno-Organizacyjny i Oświaty
Kierownik – Andrzej Fiedurek e-mail: przetargi@goraj.eurzad.eu 13 131 846858031
132
Łukasz Bracha e-mail: informatyk@goraj.eurzad.eu 11 111 846858000
Katarzyna Dziura e-mail: oswiata@goraj.eurzad.eu 6 061 846858032
Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji
Małgorzata Stręciwilk e-mail: komunalna@goraj.eurzad.eu 23 231 846858020
Tomasz Łupina e-mail: inwestycje@goraj.eurzad.eu 233
Beata Koszałka e-mail: rolnictwo@goraj.eurzad.eu 12 121 846858038
Wioletta Kondrat e-mail: ochrona@goraj.eurzad.eu 122
Edyta Próchno e-mail: fundusze@goraj.eurzad.eu 24 241 846858004
Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej
Kierownik – Joanna Wieleba-Kuźma e-mail: wodkan@goraj.eurzad.eu 16 161 846858001
Referat USC i Spraw Obywatelskich
Kierownik – Tomasz Pąk e-mail: usc@goraj.eurzad.eu 17 171 846858026
Karolina Miksza e-mail: dotacje@goraj.eurzad.eu 051
Aleksandra Kotuła e-mail: archiwum@goraj.eurzad.eu 172
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
e-mail: gops_goraj@pro.onet.pl
Kierownik – Andrzej Świca 19 191 846858010
Paulina Jamroży 20 201 846858007
Małgorzata Malec 202
Ewelina Bucior 21 211 846858008
Kazimiera Kapica 212
Anna Kozina 22 221 846858009
Joanna Sobstyl 222
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Frampolska 23, 23-450 Goraj
e-mail: gok_goraj@op.pl
www: http://gok-goraj.pl
Dyrektor – Marta Miszczak n.d.   846858043
Gminna Biblioteka Publiczna w Goraju
ul. Frampolska 23, 23-450 Goraj
e-mail: gbpgoraj@op.pl
www: http://gok-goraj.pl/index.php/bibl
Kierownik – Iwona Paszko n.d   846858085
*Numery telefonów wewnętrznych, za wyjątkiem GOK i GBP tworzone są wg wzoru: (nr tel.)=(nr pokoju)*10+(nr aparatu tel.), do numerów dwucyfrowych należy dodać jedno zero wiodące
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Fiedurek Andrzej
Data wytworzenia informacji:
20-02-2024
Osoba wprowadzająca informację:
Fiedurek Andrzej
Dodano do BIP dnia:
20-02-2024 09:17:18