Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Goraju

Logo - Urząd Miejski w Goraju

Zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Ogłoszenie dotyczące zbierania wniosków od mieszkańców Gminy Goraj w sprawie zakupu węgla na preferencyjnych warunkach

Burmistrz Goraja informuje, że Gmina Goraj zadeklarowała przystąpienie do rządowego programu dającego możliwość zakupu węgla na preferencyjnych warunkach tzw. „taniego węgla”. Ustawa pozwala samorządom na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie nie większej niż 2000 zł brutto za tonę.

W sezonie grzewczym 2022-2023 na jedno gospodarstwo będzie można kupić maksymalnie 3 tony węgla (1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.).

Zainteresowane osoby z gospodarstw domowych, które są wpisane lub złożyły wniosek o wpis do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków a także uprawnione są do otrzymania dodatku węglowego, proszone są o złożenie deklaracji w formie wniosku ze wskazaniem adresu nieruchomości, ilości oraz sortymentu węgla, który chcą otrzymać. Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Goraj na węgiel i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

Wnioski należy składać w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Goraju , Bednarska 1 23- 450 Goraj, bądź za pośrednictwem adresu e-mail. poczta@goraj.eurzad.eu, jednakże wnioski składanie w formie elektronicznej powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2022 roku do godziny 15:00.

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział