Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Goraju

Logo - Urząd Miejski w Goraju

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Informacje o instytucji 1305
12.51%
Zamówienia publiczne z SIWZ/SWZ 1135
10.88%
Aktualności 795
7.62%
Zamówienia publiczne do 30 tys euro 130 tys zł 626
6%
Zarządzenia 2023 r. 533
5.11%
Nabór na wolne stanowiska w Urzędzie 338
3.24%
Zamówienia publiczne 254
2.43%
Zarządzenia 2022 r. 224
2.15%
Zamówienia publiczne Zespołu Szkół w Goraju 202
1.94%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 177
1.7%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - Okręg Wyborczy nr 7 172
1.65%
Oferty złożone w trybie art. 19a 155
1.49%
RODO 150
1.44%
Wybory samorządowe 2018 144
1.38%
ASF 140
1.34%
Rewitalizacja 139
1.33%
Zamówienia publiczne jednostek OSP 129
1.24%
Mapa serwisu 110
1.05%
Uchwały Rady Miejskiej 104
1%
Obsada 88
0.84%
Zarządzenia 2021 r. 87
0.83%
2012 Kwiecień 80
0.77%
Plan postępowań o udzielenie zamówień 75
0.72%
Historia zmian 72
0.69%
Regulaminy 61
0.58%
Wybory samorządowe uzupełniające 2019 59
0.57%
Budżet 2023 - Plan 54
0.52%
Urząd miejski 52
0.5%
Kontakt 51
0.49%
Budżet 2004 48
0.46%
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 45
0.43%
Zarządzenia 44
0.42%
Sołectwa 44
0.42%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 43
0.41%
Budżet 2018 - Sprawozdania 43
0.41%
Swiadczenia rodzinne 42
0.4%
Strategia Rozwoju Gminy Goraj na lata 2023-2030 42
0.4%
Budżet Gminy 2014 - Zmiany 42
0.4%
Skład rady 40
0.38%
Programy i plany 40
0.38%
Jednostki organizacyjne 39
0.37%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 36
0.34%
Budżet 2015 -Sprawozdania 35
0.34%
Decyzje środowiskowe 35
0.34%
Nadanie praw miejskich miejscowości Goraj 35
0.34%
Zespół Szkół w Goraju 34
0.33%
Wybory na ławników 34
0.33%
Zarządzenia 2014r. 33
0.32%
Rejestr zbioru danych osobowych Gminy Goraj 33
0.32%
Otwarte konkursy ofert 33
0.32%
Zarządzenia 2018 r. 32
0.31%
Budżet 2023 - Zmiany 30
0.29%
Informacja i harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 30
0.29%
Dyżury 30
0.29%
Statut 30
0.29%
Informacje podstawowe 30
0.29%
2012 Styczeń 30
0.29%
Zarządzenia 2015r. 29
0.28%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 października 2015r. 29
0.28%
Budżet Gminy - Zmiany 29
0.28%
Statystyka odwiedzin 28
0.27%
Budżet 2023 28
0.27%
Budżet 2008 28
0.27%
Obsada 28
0.27%
Budżet 2016 - Inne 28
0.27%
Budżet 2022 - Zmiany 28
0.27%
Budżet 2020 - Sprawozdania 27
0.26%
Redakcja biuletynu 27
0.26%
Sesje Rady 26
0.25%
Oświadczenia majątkowe 25
0.24%
Budżet 2020 - Zmiany 25
0.24%
Gminna Biblioteka Publiczna 25
0.24%
Azbest 24
0.23%
Zarządzenia 2019 r. 23
0.22%
Budżet 2022 - Sprawozdania 21
0.2%
Budżet 2015 - Zmiany 21
0.2%
Obsada 20
0.19%
Zarządzenia 2017 r. 20
0.19%
Budżet 2020 - Inne 20
0.19%
2012 Wrzesień 19
0.18%
Zespół Szkół w Goraju 19
0.18%
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 19
0.18%
Raport o stanie gminy 19
0.18%
Zarządzenia 2020 r. 19
0.18%
Komunikaty 19
0.18%
Budżet 2007 18
0.17%
Obsada 17
0.16%
Budżet 2003 17
0.16%
Budżet 2022 - Plan 17
0.16%
Budżet 2022 16
0.15%
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 16
0.15%
Polski Ład 16
0.15%
Obsada 16
0.15%
Uchwały w opracowaniu 15
0.14%
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 15
0.14%
Budżet i przetargi 15
0.14%
Samodzielne stanowisko ds oświaty 14
0.13%
Budzet 2005 14
0.13%
Kadencja VII 14
0.13%
Opłaty, Podatki 14
0.13%
Zakup węgla na preferencyjnych warunkach 14
0.13%
Rada Miejska 13
0.12%
Obsada 13
0.12%
Budżet 2015 - Inne 13
0.12%
Wzory formularzy i druków 13
0.12%
Budżet 2017 - Zmiany 13
0.12%
Budżet 2021 - Sprawozdania 12
0.11%
Gminna Biblioteka Publiczna 12
0.11%
Budżet 12
0.11%
Budżet 2010 12
0.11%
Struktura 12
0.11%
Budżet 2006 12
0.11%
Budżet 2016 - Zmiany 12
0.11%
Budżet 2023 - Sprawozdania 12
0.11%
Petycje 12
0.11%
Formularze 12
0.11%
Transmisje z obrad Rady Miejskiej 12
0.11%
Urząd Stanu Cywilnego 12
0.11%
Oświadczenia majatkowe 2016r. 11
0.11%
Podatki i opłaty lokalne 11
0.11%
Referat Gospodarki Wodno - Ściekowej 11
0.11%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 11
0.11%
Do pobrania 11
0.11%
PROW 11
0.11%
Budżet 2023 - Inne 11
0.11%
Budżet Gminy 2014 - Inne 11
0.11%
Budżet Gminy - inne 11
0.11%
Dodatek węglowy 10
0.1%
Budżet 2022 - Inne 10
0.1%
Budżet 2012 10
0.1%
Władze 10
0.1%
Strategia rozwoju 10
0.1%
2013 10
0.1%
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 10
0.1%
Gminna Biblioteka Publiczna 9
0.09%
2011 Listopad Grudzień 9
0.09%
Konsultacje 9
0.09%
Budżet 2019 - Zmiany 9
0.09%
Referaty 8
0.08%
Rejestry, archiwa 8
0.08%
Cyberbezpieczeństwo 8
0.08%
Budżet Gminy - Sprawozdania 8
0.08%
Referat Gospodarki Komunalnej 8
0.08%
Kontakt 8
0.08%
Skład osobowy 8
0.08%
Interpelacje i zapytania radnych 8
0.08%
Zespół Szkół w Goraju 8
0.08%
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Goraj (2017) 8
0.08%
Gminny Ośrodek Kultury 8
0.08%
Informacje niejawne 8
0.08%
Zarządzenia rok 2012 8
0.08%
Budżet 2021 - inne 8
0.08%
Budżet 2021 8
0.08%
Budżet Gminy - inne 7
0.07%
2012 Lipiec 7
0.07%
Odpady 7
0.07%
2014 7
0.07%
Gminny Ośrodek Kultury 7
0.07%
Budżet 2021 - Plan 7
0.07%
Gminna Biblioteka Publiczna 7
0.07%
Budżet 2015 - Plan 7
0.07%
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów sołectw 7
0.07%
Budżet 2017 - Sprawozdania 7
0.07%
Budżet 2009 7
0.07%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6
0.06%
Budżet 2019 - Sprawozdania 6
0.06%
Zwrot podatku akcyzowego 6
0.06%
Zespół Szkół w Goraju 6
0.06%
Formularze 6
0.06%
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” 6
0.06%
Projekty unijne 6
0.06%
Budżet 2018 - Inne 6
0.06%
Informacje nieudostępione 6
0.06%
Skład osobowy 6
0.06%
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 6
0.06%
Dokumenty do pobrania 6
0.06%
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Goraj (2016) 6
0.06%
Budżet 2021 - Zmiany 6
0.06%
Zarządzenia 2016r. 6
0.06%
Zarządzenia 2013 r. 6
0.06%
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Goraj 6
0.06%
Budżet Gminy - zmiany 6
0.06%
Imienne wykazy głosowań 6
0.06%
Gminny Ośrodek Kultury 6
0.06%
Budżet 2020 - Plan 6
0.06%
Budżet 2016 - Plan 6
0.06%
Decyzje 5
0.05%
Budżet 2011 5
0.05%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5
0.05%
Konsultacje programu współpracy na 2016r. 5
0.05%
Sprawozdania z realizacji programów współpracy 5
0.05%
Budżet Gminy - Plan 5
0.05%
Budzet Gminy 2014 - Plan 5
0.05%
Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 5
0.05%
Budżet 2017 - Plan 5
0.05%
2012 Marzec 5
0.05%
Skład osobowy 5
0.05%
Budżet 2018 - Zmiany 5
0.05%
Budżet Gminy 2014 - Sprawozdania 5
0.05%
HPA 5
0.05%
Program "Dobry Start" 5
0.05%
Program "Rodzina 500+" 5
0.05%
Gminny Ośrodek Kultury 5
0.05%
Wybory uzupełniające 2021 w okręgu nr 5 (Bononia) 5
0.05%
Skład osobowy 5
0.05%
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” 5
0.05%
Budżet 2016 4
0.04%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4
0.04%
2012 Czerwiec 4
0.04%
Uchwały Rady Gminy 4
0.04%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4
0.04%
Budżet 2020 4
0.04%
Formularze 4
0.04%
Budżet 2019 - Inne 4
0.04%
Budżet Gminy -sprawozdania 4
0.04%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4
0.04%
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” 4
0.04%
Komisje Rady Miejskiej 4
0.04%
Budżet 2018 - Plan 4
0.04%
Referat Ogólno-Organizacyjny 4
0.04%
Sprawozdania 4
0.04%
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4
0.04%
Budżet 2017 - Inne 4
0.04%
Budżet Gminy - plan 4
0.04%
Budżet 2016 - Sprawozdania 4
0.04%
Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska 4
0.04%
RODO 3
0.03%
Prawo lokalne 3
0.03%
Budżet 2019 - Plan 3
0.03%
Informacje o biuletynie 3
0.03%
Referat Finansowy 3
0.03%
Ogłoszenia i informacje 3
0.03%
2012 Maj 3
0.03%
Burmistrz 3
0.03%
Budżet 2013 2
0.02%
Budżet 2014 2
0.02%
Organizacje pozarządowe 2
0.02%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2
0.02%
Kadencja 2010-2014 2
0.02%
Skarbnik Gminy 1
0.01%
Ochrona środowiska 1
0.01%
Budżet 2017 1
0.01%
Budżet 2018 1
0.01%
Prawo 1
0.01%
2015 1
0.01%
Sekretarz Gminy 1
0.01%
Budżet 2019 1
0.01%
Komisja Spraw Społecznych 1
0.01%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1
0.01%
Komisja Rewizyjna 1
0.01%
Wybory 1
0.01%
Komisja Infrastruktury 1
0.01%
Budżet 2015 1
0.01%