Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Goraju

Logo - Urząd Miejski w Goraju

Referat Gospodarki Wodno - Ściekowej

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Joanna Wieleba-Kuźma Stanowisko:Kierownik Referatu
Telefon: tel. (084) 68-58-002
Email:
0 1