Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Goraju

Logo - Urząd Miejski w Goraju

obsada

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Małgorzata Stręciwilk Stanowisko: Kierownik referatu gospodarki komunalnej
Telefon: tel. (084) 685-80-02 fax. (084) 685-81-18
Email:
Godziny przyjęć:

pok.: 20


0 1
Wioletta Kondrat Stanowisko: Stanowisko ds. ochrony srodowiska, rolnictwa i infrastruktury gminnej.
Telefon: tel. (084) 685-80-02 tel. (084) 685-82-97 fax. (084) 685-81-18
Godziny przyjęć:

pok. nr 19


0 3
Tomasz Łupina Stanowisko: Podinspektor ds. inwestycji gminnych
Godziny przyjęć:

pok. 20


0 5
Edyta Próchno Stanowisko: Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy i środków pomocowych.
Godziny przyjęć:

pok.20


0 6
Beata Koszałka Stanowisko: Podinspektor ds. rolnictwa i działalności gospodarczej
0 7